نکات مهم در حین پوزیشن دادن به بیمار :

  • توجه به تنفس بیمارش
  • توجه به صدمات عروقی در حین دادن پوزیشن
  • توجه به صدمات عصبی (مخصوصا عصب سیاتیک)
  • در هنگام دادن پوزیشن چون مریض یا بیهوش و یا بی حس است ، باید به اطلاع بیهوشی و یا جراح رساند( هم قبل عمل و هم بعد عمل)

      

                 انواع پوزیشن


1. supine.position : بیمار به پشت روی تخت میخوابد و در بیشتر عمل ها مانند لاپاراکتومی و اپاندکتومی و جراحی های چشم استفاده میشود.

2. prone .p : بیمار بر روی شکم قرار میگیرد. یک بالش بین ساق های بیمار باید قرار داده شود.دست ها در کنار بدن و در زیر بغل ها هم باید پد قرارداده شود. در خانم ها نباید به سینه ها فشار وارد شود یک head res(جا سری) هم برای سر میگذارند. در عمل های دیسک و ستون فقرات وعمل سینوس پیلونیدال و سوختگی هایی که نیاز به گرفت دارند استفاده میشود.

3.lateral .p : بیمار خوابیده به پهلو باشد. جا دستی به صورت 2 تیکه است و زاویه دست زیری با رویی 90 درجه باشد تا عصب اگزیلاری صدمه نبیند.پای زیری مریض خم و پای رویی صاف باشد و بین 2 پا بالش گذاشته تا فشاری به مفصل زانو و قوزک پا نیاید. در هنگام بخیه زدن باید بالش که زیر مریض است را برداشت و تخت را به حالت اولیه برگرداند.در عمل های کلیه که کلیه ای که عمل میشود باید رو به بالا قرار گیرد و همچنین در عمل های توراکرتومی(صدمه به قفسه سینه) و تخلیه امپیم(چرک در فضای پرده جنب) باشد هم از این پوزیشن استفاده میشود.

4.lithotomy .p : در این پوزیشن پایین تخت برداشته و باسن به لبه تخت می اید. نکته مهم در این پوزیشن این که باید اول 2 پای مریض را به صورت همزمانبر روی جاپایی قرار گیردو بعد لبه تخت را جمع کرد. در پایان عمل نیز اول تخت را صاف و بعد 2پای مریض را همزمان پایین ی اوریم. دست های بیمار نیز به صورت90درجه جدا از بدن قرار گیرند. این پوزیشن در عمل هایی که در مقعد و سیستم ادراری تناسلی انجام میشود مورد استفادا قرار میکیرد.

5.trendelenborg .p : بیمار در این پوزیشن به صورت سراشیبی قرار میگیرد. و به وسیله اتصالاتی شانه مریض را گرفته و تخت از پایین، بالا میرود. در طی عمل برای جلوگیری از لخته و جمع شدن در مغز از شوک استفاده میشود. دست مریض بهتر است در کنار بدن باشد و بین دست و بدن یک پد گذاشته تا سوختگی ایجاد نشود.برای وصل شانه گیر ها نباید به شبکه بازویی فشار بیاید.ای پوزیشن برای عمل هایی مانند لگن وو اورولوژی به کار میرود.در این پوزیشن بیمار مانیتورینگ میشودو باید به میزان اکسیژن و تنفس مریض  توجه داشته باشیم که در اثر این پوزیشن به قفسه سینه فشار وارد نشود.

6.supine hip.p(neck femor fracture برای عمل های ارتوپدی و شکستگی گردن و فمور و پروتز فمر استفاده و همچنین برای مانور دادن در حین عکس برداری